فرم قرارداد گروه طراحی سایت آرشا سافت

این قرارداد فی مابین :

کارفرما : ........................................................... به نشانی ........................................................................................... و شماره تماس ......................

مجری : آرشا سافت به نام مهران خسروی به نشانی ...........................................................................................................................

با شرایط زیر منعقد می گردد :

ماده ( 1 ) : موضوع قرارداد

طراحی و پیاده سازی سایت به آدرس ................................................................................. که جزئیات آن به شرح زیر می باشد :

- دارای گالری عکس

- سایت دارای بخش اخبار

- دارای بخش ویدیو

- به زبان فارسی و انگلیسی

ماده ( 2 ) : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت حداقل 21 روز و حداکثر 45 روز کاری می باشد .

مدت زمان اعلامی در صورتی است در زمانهایی که نیاز به انتخاب و تصمیم گیری به پرسش از طرف کارفرما می باشد ، در زمانی معقول از طرف کارفرما رسیدگی و به مجری اعلام گردد .

در صورت تاخیر کارفرما در مورد عدم تحویل به موقع پاسخ به مجری به ازای هر روز تاخیر یک روز به مدت پایان قرارداد اضافه می گردد و زمان تحویل مجددا محاسبه می شود .

ماده ( 3 ) : مبلغ قرارداد

کل مبلغ قررارداد برابراست با ............ ریال معادل .............. تومان که 50درصد از مبلغ کل قرارداد که برابر با ......... ریال معادل .............. تومان می باشد در هنگام عقد قرارداد و 50 درصد باقیمانده بعد از اتمام کار و هنگام تحویل نهایی پروژه و آپلود سایت که با برآورد نهایی هزینه مقدار دقیق آن مشخص می شود پرداخت می گردد .

ماده ( 4 ) : تعهدات کارفرما

1- 4 : کارفرما متعهد میگردد نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد در موعد مقرر اقدام لازم را به عمل آورد .

2- 4 : کارفرما مکلف است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه کتبا به مجری معرفی نماید .

3- 4 : حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت برنامه بر عهده کارفرما است .

4- 4 : جمع آوری ، طبقه بندی و ورود اطلاعات به سیستم بر عهده کارفرما است .

5- 4 : هرگونه تغییر در مشخصات و شناسنامه فنی سیستم که مستلزم تغییر در ساختار اولیه برنامه و مغایر با ماده ( 1 ) قرارداد و شناسنامه فنی سیستم باشد با عقد قرارداد الحاقی و در قبال دریافت هزینه قابل انجام است .

ماده ( 5 ) : تعهدات مجری

1- 5 : مجری رفع کلیه اشکالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی را به مدت دوازده ماه کامل و به صورت رایگان تعهد می نماید.

2- 5 : هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات مجری موضوع ماده (1) قرارداد و شناسنامه فنی سیستم باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی امکان پذیر است.

3- 5 : مجری موظف است با نماینده تام الاختیار کارفرما همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تایید ناظر فنی کارفرما برساند.

4- 5 : مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در برنامه کدهای مجری صورت پذیرد و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد بر عهده کارفرما بوده و مجری هیچ تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های روز مجری و عرف موجود و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط کارفرما به مجری پرداخت می گردد.

5- 5 : این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی برای مجری نداشته و مجری در قبال حقوق ، دستمزد ، بیمه ، مالیات و سایر عوارض قانونی قرارداد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

6- 5 : مجری متعهد می گردد ناظر فنی پروژه را در سه جلسه یک ساعته آموزش دهد و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشنا سازد.آموزش در محل تعیین شده از طرف مجری می گیرد و مجری هیچ تعهدی برای آموزش در محل کارفرما ندارد.

 

نام و نام خانوادگی کارفرما : ........................                                                     نام و نام خانوادگی مجری : مهران خسروی

مهر و امضا                                                                                                          مهر و امضا

 

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده