صنعت خودرو یکی از صنایع پررونق کشور است. امروزه سازندگان خودرو وهمچنين فروشندگان آن به عرصه ی اينترنت وارد شده و برای تبليغات محصولات خود دست به طراحی سايت زده اند. سايت خودرو مي تواند دارای بخش هايی از قبيل اطلاعات خودرو،نيازمندی ها (خريد و فروش خودرو)، آخرين قطعات توليدی برای خودروها و نحوه كاركرد آنها باشد.

سایت اطلاعات خودرو

بخش اطلاعات خودرو می تواند شامل اطلاعاتی از ويژگی خودروها و مشخصات فنی هر خودرو و گالری تصاوير باشد. در اين بخش می توان به بررسی قطعات جديد توليدی برای هر خودرو اشاره كرد و مزيت ها و معايب آن ها را در اختيار بازديدكنندگان قرار داد و به صورت اينترنتی اين قطعات را به فروش رسانيد.

سایت نيازمندي هاي خودرو

بخش نيازمندی های خودرو، مكانی مناسب برای افرادی است كه قصد خريد و يا فروش اتومبيل خود را دارند، اين گونه افراد با مراجعه به اين قسمت از سايت می توانند اطلاعات اتومبيل خود را وارد و يا اطلاعات اتومبيل ديگر افراد را مشاهده نموده و نسبت به خريد آنها وفروش اتومبيل خود اقدام نمايند.

در اين بخش می توان امكانی را قرار داد بدين صورت كه كسانی كه قصد خريد خودرودارند فرمی را پر كرده و يكسری از اولويت های خود مانند حدود قيمت، ميزان كاركرد و.. را وارد كرده و فروشندگان خودرو با مراجعه به اين صفحه و با توجه به اولويت هايی كه اين افراد برای خود قرار داده اند، نسبت به فروش خودروی خود اقدام نمايند.

در طراحی سایت نیازمندی خودرو مي توان بخشی را به تغييرات قيمت خودروها اختصاص داد و روزانه قيمت خودروهای موجود در بازار را بررسی كرده و ميزان تغييراتش را نسبت به روزها يا هفته های گذشته سنجيد.

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده